Församlingens avgifter

Inlösen av grav i 25 års tid, kistgrav Församlingens medlemmar enkelgrav 100 €
    dubbelgrav 150 €
  Icke medlemmar           enkelgrav                    200€
    dubbelgrav 300€
       
Inlösen av grav i 25 års tid, urngrav Församlingens medlemmar   50 €
  Icke medlemmar   100 €
       
Förlängning av inlösen ytterligare 25 år, kistgrav Församlingens medlemmar enkelgrav 50 €
    dubbelgrav 75 €
  Icke medlemmar enkelgrav 100 €
    dubbelgrav 150 €
       
Förlängning av inlösen ytterligare 25 år, urngrav  Församlingens medlemmar   25 €
  Icke medlemmar   50 €
       
       
       
  Församlingens medlemmar Icke medlemmar  
Hyra av kyrka vid förrättningar Ingen avgift 50 €  
       
Hyra av kyrka vid dop Ingen avgift 50 €  
       
Hyra av kyrka vid vigsel Ingen avgift 150 €  
       
Hyra av församlingssalen Ingen avgift 50 €  
       
Prenumeration Kyrkpressen 30 €    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kortare tid än 25 år av en inlösen återstår då graven öppnas på nytt måste en förlängning i 25 år erläggas.     

 

 

Meddelande till våra leverantörer: Församlingen är sedan 1.1.2015 med i Kipa, ett ekonomiskt samarbete som inom de närmaste åren kommer att omfatta alla församlingar i Finland. Nytt är att alla fakturor, i stället för att skickas till kansliet, ska skickas direkt till: 

Kyrkans Servicecentral 
Ålands Södra Skärgårdsförsamling 
++3082++ 
Pb 378 
00026 Basware 

 

 

Församlingens eget kontonummer är Ålands Södra Skärgårdsförsamling,

FI20 6601 0001 0192 64         AABAFI22