Föglö Kyrka

Föglö kyrka, helgad åt S:a Maria Magdalena, är troligen från 1300-talet. År 1859-62 byggdes kyrkan om och förstorades. På 1960-talet utfördes också ett omfattande renoveringsarbete. Kyrkan är byggd i grå granit, vilket inte är så vanligt på Åland.

Kyrkan är belägen i Prästlandet invid Kyrksundet. Till Föglös centralort Degerby är det ca 4 km. Kyrkan fick sin placering på grund av farleden som går precis intill.

IMG_0226

Lillklockan från 1500-talet bär texten "Hjälp mig Gud och Maria, att allt jag påbörjar får ett gott slut"
lillklocka

Storklockan är från 1706.

 

Orgeln är en Kangasalaorgel från 1970, med delar från den gamla orgeln som fanns på den tidigare orgelläktaren bak i kyrkan.
IMG_0217


Under utgrävningar på 1960-talet hittades ett relikkrucifix i ett lönnfack i kyrkans medeltida altargrund. Krucifixet är i förgyllt silver av senmedeltida typ. I krucifixets relikgömma hittades en hoprullad pergamentslapp med texten "Maria Magdaz". Tillsammans med lappen hittades även en liten benflisa. Pergamentlappen är numera försvunnen.

I Föglö Kyrka hänger bland annat det kända kristusporträttet målat av Wärner Sällman som har ursprung i Bråttö, Föglö. Porträttet är ett av de mest spridda i världen. Målat 1941.

 

 

I kyrkan finns en folder med bilder och information om kyrkan till försäljning. En del av innehållet finns här.


 

Församlingens småbåtshamn ligger under kyrkan. Här finns dels båtplatser att hyra och dels plats för gästande kyrkobesökares båtar. En ledig båtplats att hyra våren 2017. Kontakta pastorskansliet!

 

 

Fiskekort:
Församlingen säljer fiskekort enligt följande: dagskort, veckokort, månadskort och årskort. Hälften av intäkterna från fiskekorten går till årlig inplantering av nya yngel. Korten finns till försäljning i pastorskansliet. Kartor och information kan du se här och här. Korten finns också att köpa online via Kalakortti, information finns även på Visit Ålands hemsida. Här kommer två länkar: http://www.fiskekort.fi/ och http://www.visitaland.com/gora/fiske-aland/fiskekortsinformation/foglo-kapellforsamling/ Mycket nöje och god fiskelycka önskar vi er!

 

Gravskötsel: 

Om du inte orkar /hinner sköta om graven, kontakta Aron Sundblom på telefon 0457-33438933, han är öppen för olika arrangemang.

 

Kondoleanser: 

Föglö Kapellförsamling säljer kondoleanser till minnet av de som gått bort. Medlen går oavkortat till Föglö kyrkogårds blomsterfond, som används till förskönande av kyrkogården och kyrkan. Kondoleanserna säljs på pastorskansliet under öppethållningstiderna, på kommunkansliet i Föglö samt på begravningsbyråerna Nocturne och Enebergs.

 

 

 

 

 

Fotograf: Viola Fyrvall.

Mera info om Föglö hittar ni på www.foglo.ax.